Khamis, 23 September 2010

Buku teks tidak hanya tertumpu peperiksaan

KEMENTERIAN Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk surat daripada Zil Amri, Kota Bharu, Kelantan, dalam ruangan ini bertarikh 8 September 2010 bertajuk Mansuhkan penggunaan buku teks di sekolah.

Buku teks merupakan salah satu bahan bantu mengajar yang disediakan untuk murid dan guru.

Di samping buku teks, para guru juga digalakkan untuk menggunakan pelbagai sumber dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan anak didik mereka tidak ketinggalan dalam perkembangan ilmu dan teknologi pada masa kini.

Buku teks yang disediakan oleh KPM ditulis berdasarkan Kurikulum, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Penulisan kandungan buku teks juga akan memasukkan nilai dan harapan yang ingin dicapai oleh negara.

Oleh itu, kandungan buku teks yang disediakan dapat menjelaskan kurikulum dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan.

Selanjutnya, membentuk masyarakat yang berilmu, berbudaya, berkemahiran dan berintegriti selaras dengan hala tuju mencapai tahap negara maju dan wawasan 2020. Buku teks yang disediakan tidak hanya tertumpu kepada peperiksaan sahaja.

Berkenaan masalah beg berat, bahagian ini telah pun menjalankan 'Kajian beg berat dalam kalangan murid-murid sekolah rendah mulai tahun 1 hingga tahun 6' pada tahun 2008 dan 'Tinjauan Beg Berat Tahun 2010' ke beberapa buah sekolah sekitar Negeri Selangor.

Dapatan menunjukkan bahawa berat buku teks yang dibawa mengikut jadual adalah tidak melebihi 15% daripada berat badan murid, iaitu tahap selamat bebanan yang dibawa murid.

Kadar ini merupakan kadar bebanan yang selamat dan telah dipersetujui oleh pertubuhan antarabangsa. Kedua-dua dapatan juga menunjukkan bahawa berat beg murid turut dipengaruhi oleh bahan-bahan lain.

Bahagian ini juga mengambil maklum atas cadangan pengadu agar Kementerian menggunakan e-textbook atau e-book bagi menggantikan buku teks.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Kementerian Pelajaran Malaysia


Utusan Malaysia Online: 23 September 2010

Tiada ulasan: