Sabtu, 3 Disember 2011

Surat Pembaca: Program matrikulasi tak boleh di takuk lama

2011/12/03

MERUJUK kepada tulisan Unit Komunikasi Korporat, Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai program matrikulasi, ingin saya nyatakan fenomena pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) kurang berminat memasuki program matrikulasi perlu dilihat dari sudut positif.

Jika ia dilihat dari sudut positif, maka langkah penyelesaian jangka panjang boleh dirangka. Saya berpendapat langkah penyelesaian jangka panjang yang boleh difikirkan oleh Kementerian Pelajaran ialah dengan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyatakan universiti dan program yang akan diikuti pelajar lepasan matrikulasi di dalam surat tawaran memasuki matrikulasi.

Jika keunikan ini dapat direalisasikan, program matrikulasi akan menjadi lebih menarik dan akan terus diminati calon. Statistik yang diberikan menunjukkan bilangan calon memohon untuk memasuki program matrikalusi hampir sama setiap tahun walau pun berlaku peningkatan di dalam bilangan calon yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia.
Keadaan ini bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan, malah dianggap berbahaya kepada survival program matrikulasi. Bagaimana pula dengan kualiti pemohon yang memohon dan juga bilangan calon yang mendaftar program matrikulasi? Adakah ia menunjukkan peningkatan atau penurunan?

Isu utama yang ditekankan oleh penulis ialah fenomena kecenderungan pelajar cemerlang lepasan memasuki program diploma di universiti tempatan. Kesan fenomena ini kepada kualiti soalan hanyalah isu sampingan yang akan selesai jika isu pokok dapat diatasi. Isu pokok ini perlu ditangani dengan lebih serius dan bukannya dengan cara penafian yang tidak akan menyelesaikan masalah.

Penulis ingin mencadangkan promosi yang lebih agresif dibuat di semua sekolah berasrama penuh (SBP), Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan sekolah sekolah elit yang lain. Jalinan kerjasama dengan sekolah ini perlu diwujudkan supaya dalam jangka panjang, mereka dapat membekalkan calon pelajar yang berkualiti untuk program matrikulasi. Jalinan sebegini dilakukan oleh beberapa institut pengajian tinggi awam (IPTA) yang lain. Usaha mereka mencari keunikan harus diteladani kerana ia menentukan kelangsungan jangka panjang sesebuah organisasi.

AMIN ALI, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perakaunan Universiti Utara Malaysia

Berita Harian Online: 3 Disember 2011

Tiada ulasan: