Khamis, 11 Ogos 2011

Pemilihan pensyarah cemerlang dibuat teliti, lalui tiga peringkat

2011/08/11

KEMENTERIAN Pelajaran ingin merujuk kepada surat pembaca PhD Kecewa, Alor Setar, Kedah bertarikh 30 Julai 2011 yang bertajuk 'Keliru pensyarah IPG miliki PhD tidak tersenarai cemerlang.'

Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP) Bil 7/2010 meluluskan pelaksanaan laluan kerjaya secara laluan pantas bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah sebagai Pensyarah Cemerlang Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di Institut Pendidikan Guru (IPG).
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti dan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) adalah urus setia bersama bagi Penilaian Pensyarah Cemerlang (PC) bagi tahun 2011.

Kriteria penilaian bagi PC di IPG yang diluluskan oleh LKPPP mencakupi tiga komponen teras iaitu komponen Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun terakhir, komponen akademik, pengalaman dan sahsiah serta komponen kompetensi.

Komponen yang mempunyai wajaran pemarkahan paling tinggi adalah komponen kompetensi merangkumi aspek pengajaran dan pembelajaran; penyelidikan; pembangunan dan inovasi; perkhidmatan dan pentadbiran; dan aspek teknologi maklumat dan komunikasi.

Permohonan yang dikemukakan calon PC akan melalui tiga proses saringan. Saringan pertama dibuat pada peringkat IPG Kampus. Hanya calon memenuhi syarat umum, khusus dan kriteria penilaian dikemukakan Institut Pendidikan Guru kepada Urus Setia IPG yang bertanggungjawab melakukan saringan peringkat kedua. Calon yang melepasi saringan peringkat kedua dinilai secara kolaborasi oleh penilai dari JNJK dan IPG menggunakan instrumen yang disediakan.

Calon PC yang mempunyai PhD sememangnya memperoleh wajaran lebih tinggi berbanding calon yang memiliki Ijazah peringkat Sarjana atau Sarjana Muda.
Secara keseluruhannya wajaran komponen penilaian lain diambil kira bagi memastikan hanya calon layak dan memenuhi kriteria penilaian disenarai pendek. Proses penyenaraian dilaksanakan secara teliti bagi memastikan calon berkenaan pensyarah berkaliber dan layak dijadikan ‘role model’ kepada guru pelatih.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
Kementerian Pelajaran Malaysia

Berita Harian Online: 11 Ogos 2011

Tiada ulasan: