Rabu, 24 Jun 2009

Guru Pendidikan Islam berlebihan di Kelantan

KEMENTERIAN Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada surat daripada Bapa Mithali, Kota Bharu, Kelantan di ruangan ini 8 Jun lalu.

Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pelajaran Malaysia amat mengambil berat masalah yang dihadapi oleh guru yang memohon pertukaran. Namun guru perlu memahami bahawa BPI terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran, beberapa kriteria akan diambil kira, antaranya:

n Keperluan Perkhidmatan.

n Kekosongan Perjawatan di negeri yang dipohon.

Untuk makluman, pertukaran ke Kelantan telah dibekukan pada mesyuarat pertengahan tahun 2009 kerana negeri berkenaan mengalami lebihan guru Pendidikan Islam yang ramai. Dasar baru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menentukan mana-mana negeri yang mengalami lebihan guru, boleh dikenakan surcharge. Dasar ini perlu dilaksanakan bagi memastikan taburan guru yang seimbang dan menyeluruh di seluruh negara. Sebagai penjawat awam, khususnya guru, keutamaan adalah memberi pendidikan walau di mana jua ditempatkan selaras dengan saranan Perdana Menteri 'Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan''.

BPI juga ingin memberi penjelasan tentang kes yang ditimbulkan oleh pengadu mengenai anak beliau yang telah disahkan mengidap penyakit Genetik Matabolik oleh doktor pakar Institut Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur. Justeru, BPI merasakan beliau wajar berada di Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan terbaik. Sekiranya berjaya masuk ke Kelantan, besar kemungkinan penempatan akan berlaku di pedalaman. Hal ini tentunya merumitkan anak penulis untuk mendapatkan rawatan.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
Kementerian Pelajaran Malaysia

Utusan Malaysia Online: 24 Jun 2009

Tiada ulasan: