Ahad, 16 Mei 2010

Menjadikan tugas guru berkesan
MINGGUAN: Apa sebenarnya cabaran dalam profesion perguruan sekarang ini? MUHYIDDIN: Cabaran profesion perguruan tidak boleh dilihat terasing daripada cabaran lain dalam bidang pelajaran. Sebab itu sempena Hari Guru ini bukan hari untuk membicarakan soal guru sahaja.

Ucapan saya sempena Hari Guru adalah ucapan terpenting untuk menjelaskan halatuju pelajaran negara kita. Profesion perguruan pun satu perkara utama, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Pertama, bagaimana hendak perkukuh organisasi kementerian. Dalam tempoh setahun saya lihat walaupun ada kemajuan yang telah dicapai tetapi masih ada ruang, lompang yang mesti diisi terutama dari segi kualiti, tahap keupayaan, proses yang dilakukan secara pantas dan segera, infrastruktur, cara penyampaian memenuhi falsafah pendidikan kita. Apatah lagi apabila kita bandingkan pula dengan pencapaian sistem pendidikan di negara-negara maju umpamanya Korea Selatan negara paling maju dalam bidang pelajaran, begitu juga di kalangan negara-negara membangun.

Kita boleh lihat negara-negara yang sudah maju sebagai contoh dan kita akan buat perbandingan sejauh mana Malaysia telah maju, sejauh mana sistem pendidikan kita telah maju. Kita tidak boleh menilai tahap kita dari segi penanda aras nasional sahaja. Ada mengatakan mutu pelajaran belum sampai ke tahapnya sehingga menjadi dalih untuk tidak menghantar anak ke sekolah kebangsaan kerana dikatakan mutu tidak setanding dengan sekolah swasta. Biar pun itu tanggapan dan persepsi tetapi kita tidak boleh menolak atau ketepikan. Lebih penting lagi kajian-kajian yang dijalankan mesti lebih saintifik, objektif dalam membuat penilaian. Pandangan peribadi saya masih terdapat ruang yang banyak kerana saya sendiri pernah katakan belum lagi berpuas hati walaupun telah ada kemajuan tentang di mana kedudukan bidang pelajaran di negara kita ini. Umpamanya dalam soal antara kaum pencapaian pelajar Melayu dan bukan Melayu, bandar dan luar bandar, infrastruktur yang kita sediakan dan bentuk sokongan, banyak perkara yang kita boleh bincangkan skop itu masih luas untuk diselesaikan. Kita boleh melihat kepada MEB yang hendak dilaksanakan. Maka cabaran sistem pendidikan kita lebih hebat, bukan setakat beri peluang anak-anak kita belajar tapi nak bangunkan masyarakat dan negara terutama dari segi konteks persaingan Malaysia dengan negara-negara lain di dunia. Begitu juga soal modal insan. Kalau kita tidak mampu lahirkan modal insan yang mampu bersaing dan setanding dengan masyarakat antarabangsa kita akan terkebelakang. Contohnya dalam soal penguasaan bahasa Inggeris, sains, matematik dan dalam bidang profesional yang dianggap penting. Malahan kita menghadapi masalah melahirkan modal insan dalam bidang teknikal dan vokasional. Saya pergi Perancis 50 peratus sistem pelajaran adalah vokasional, di Malaysia tak sampai lima peratus. Sedangkan kita mengarah untuk menjadi negara maju dalam bidang teknologi. Saya tidak melihat ini tugas Kementerian Pelajaran untuk menjana sumber manusia yang kita perlukan, kita mesti lihat konteks yang lebih besar. Sebab itu tugasan kita masih banyak dan ruang untuk perbaiki hampir semua bidang masih ada. Saya belum berjaya sepenuhnya, ia satu proses yang harus berterusan bukan setahun atau sepuluh tahun. Perlu ada penglibatan masyarakat, kerana masyarakat tahu apa yang mereka mahu dalam bidang pelajaran.

Di paras mana kualiti perguruan di negara kita?

MUHYIDDIN: Kalau pun kita sudah berjaya, tetapi ia satu proses berterusan. Kalau hari ini sudah baik tetapi tidak bergerak langsung maka benda yang baik pun akan tertinggal di belakang. Mesti ada proses yang berterusan untuk memastikan sistem yang ada bukan saja baik untuk hari ini tetapi juga baik untuk masa depan. Kalau kualiti guru kita baik hari ini mesti ditambah baik lagi, sasaran kita mesti semua guru ada ijazah dari peringkat pra sekolah lagi. Bukan kita kata guru tidak berijazah tak baik tetapi pastinya ijazah itu naik satu tahap lagi. Kita ada 400,000 guru, kalau baru separuh ada ijazah maknanya separuh lagi belum selesai. Sebab itu profesion perguruan mesti ada kualiti dengan adanya kepakaran dan kemahiran. Tuntutan dan cabaran profesion perguruan sememangnya semakin hari semakin meningkat.

Apakah perubahan drastik yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualiti perguruan dalam masa terdekat?

MUHYIDDIN: Latihan, latihan dan latihan. Pastinya bukan soal guru sahaja tetapi dilengkapkan juga peralatan canggih, suasana pekerjaan kondusif. Bagaimana perguruan dimartabatkan dalam konteks suasana mengajar. Kita mesti selesaikan masalah yang dilihat kecil tetapi sebenarnya penting seperti 50 guru terpaksa bersesak dalam sebuah bilik, guru tidak ada kemudahan tempat tinggal, kuarters guru di pedalaman, kesemua itu tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Semangat guru kena dijaga sebab itu saya ambil masa panjang berbincang bagaimana nak dimartabatkan profesion perguruan, bukan gaji atau elaun sahaja yang memang diambil kira, tapi banyak perkara lagi.

Bagaimana pula langkah mengatasi masalah guru di pedalaman kerana masalah ini jika tidak diselesaikan pasti memberi kesan kepada para pelajar di kawasan tersebut?

MUHYIDDIN: Satu ketegasan yang kita buat adalah pengambilan guru-guru pada masa akan datang lebih menjurus kepada kalau ada di kawasan itu anak-anak yang berminat menjadi guru dan berkelayakan mungkin kita tidak hadapi masalah untuk menghantar mereka berkhidmat di kampung sendiri. Kadang-kadang mereka mahu menjadi guru di kawasan mereka kalau ada peluang, tetapi mesti ada syarat yang cukup. Umpamanya di Sabah dan Sarawak, kita akan ambil lebih ramai guru dari negeri-negeri itu supaya mereka dapat mengajar di negeri masing-masing. Tidak bermakna kita menolak proses integrasi tapi kadang-kadang ada keperluan untuk kita berbuat begitu. Saya tidak katakan tidak ada guru sesuai dari Semenanjung untuk mengajar di Sabah dan Sarawak. Kita kena lihat juga bentuk imbuhan supaya jadi pendorong bersedia bekerja. Kita perlu ada dasar penempatan guru yang lebih telus, maknanya kalau setiap guru mesti kena mengajar di kawasan pedalaman. Ini bukan mendera tetapi tanggungjawab iaitu apa keadaan sekalipun dia kena berkhidmat di luar bandar, sekarang ini tidak begitu. Ada guru sampai pencen mengajar di satu tempat sahaja, ada pula mengajar di luar bandar dan tidak dapat ke tempat lain. Setiap guru ada peranan membimbing anak bandar dan luar bandar. Mereka tidak boleh menolak atau anggap penderaan dihantar ke kawasan luar bandar. Menerusi dasar penempatan yang lebih jelas, sistem pemantauan dan rekod perkhidmatan guru tidak akan ada guru yang rasa kebal untuk berkhidmat hanya di satu kawasan sahaja.

Profesion guru kini dilihat memperoleh imbuhan lumayan. Sejauh mana Tan Sri lihat gaji serta elaun guru yang tinggi dapat mampu membentuk guru-guru yang berkualiti?

MUHYIDDIN: Memang telah banyak sokongan telah diberikan kepada profesion perguruan bukan sahaja dari segi imbuhan malah pelbagai kemudahan telah disediakan. Namun yang masih kita perlukan adalah meningkatkan kecekapan profesion itu sendiri. Kalau kita lihat hari ini yang ingin kita tekankan adalah soal kualiti pendidikan. Ia bukan saja terkandung dalam kurikulum yang kita sediakan, tetapi juga bagaimana pihak yang bertanggungjawab iaitu guru-guru menyampaikan kurikulum tersebut.

Dahulu kita dilihat hanya fokus kepada kecemerlangan dalam bidang akademik sahaja tetapi tuntutan semasa adalah proses pembelajaran membentuk peribadi dan perwatakan yang holistik di samping itu memenuhi tuntutan masa depan di mana tenaga modal insan kita mesti kreatif, inovatif selaras dengan Model Ekonomi Baru yang kita rancang. Sebab itu yang penting adalah kita terus beri latihan perguruan kepada guru-guru bukan setakat tertumpu kepada silibus tetapi untuk membolehkan pelajar kita lebih kreatif dan ada interaksi antara guru dan pelajar. Kadang-kadang dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran hanya ada satu track iaitu guru sebagai pendidik dan pelajar anak murid. Tiada interaksi dan kreativiti pun agak terbatas sebab itu sistem pendidikan kita dianggap fokus kepada kecemerlangan akademik. Kita tidak boleh nafikan akademik memang penting tetapi tidak kurang pentingnya adalah melahirkan masyarakat yang lebih kreatif dan di sini pentingnya bagaimana guru dapat memikul tugas itu.

Kita ada Standard Perguruan Malaysia yang dijadikan asas untuk melihat sejauh mana guru telah mencapai tahapnya. Jika sasaran belum tercapai maka kita mesti menyediakan ruang dan peluang latihan secara berterusan yang mampu mendatangkan hasil jangka pendek dan panjang.

Adakah kecemerlangan para pelajar menjadi kayu pengukur kepada kejayaan guru?

MUHYIDDIN: Ia mencerminkan sedemikian, ini kerana tidak mungkin pelajar cemerlang jika guru tidak cemerlang tetapi kecemerlangan pendidikan tidak boleh dilihat dari sudut akademik semata-mata. Kita mahu dalam proses pembelajaran, para pelajar didedahkan juga dengan nilai-nilai kepemimpinan misalnya, yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat maju. Ini hanya akan berlaku jika guru itu ada kepimpinan. Guru bukan setakat guru di dalam bilik darjah, mereka juga pemimpin dalam bilik darjah. Mereka boleh memimpin para pelajar dalam sistem moral, akhlak, kreativiti, daya usaha. Kesemua ini bergantung kepada guru sendiri. Sebab itu dalam sistem pendidikan kita, kita tekankan kokurikulum supaya pelajar dapat dinilai dari sudut sikap untuk menjadi kreatif dan ada semangat tambah nilai kepada usaha pelajar di samping kemahiran tambahan.

Masih ada trend kalangan graduan memilih bidang memilih bidang perguruan kerana tidak mendapat kerja dan bukannya kerana minat. Tidakkah trend ini sedikit sebanyak menjejaskan mutu profesion perguruan?

MUHYIDDIN: Mungkin ada, tetapi saya yakin sebahagian besar yang memohon untuk menjadi guru adalah kerana mereka berminat dan jumlah yang mohon juga besar dan ini terbukti ramai yang telah mendapat jawatan tersebut kekal sebagai guru. Mungkin ada kes di peringkat awal profesion perguruan bukan pilihan utama tetapi apabila sudah biasa dididik dan dibimbing dalam bidang perguruan minat semakin meningkat dan mereka meneruskan kerjaya dalam bidang perguruan. Bagi saya mustahak mereka yang mohon jadi guru adalah betul-betul kerana minat dalam bidang itu. Kita mahu mereka yang benar-benar dedikasi menjadikan guru sebagai profesion dan bukan sebagai pilihan terakhir. Ini kerana guru adalah profesion mulia yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebagai pembimbing dan pendidik guru sentiasa dipandang hormat oleh masyarakat. Jadi atas dasar itu mereka yang mahu berkhidmat sebagai guru mesti menjadi guru profesional. Guru bukan seperti penjawat awam yang lain kerana mereka adalah pembimbing, pembentuk akhlak dan sahsiah, jadi mereka mesti komited sebab itu kita perlukan guru yang benar-benar mementingkan profesion.

Adakah soal kesediaan guru untuk berkorban masa dan tenaga boleh disifatkan cabaran utama dalam profesion perguruan?

MUHYIDDIN: Itu satu daripada cabaran bukan keseluruhannya. Beban bukan faktor utama kerana saya tidak percaya semua guru berasa terbeban. Sebab itu saya mengadakan perbincangan misalnya dalam soal pekeliling yang dikeluarkan oleh kementerian untuk melaksanakan satu projek yang dihantar ke peringkat negeri. Tetapi di peringkat negeri, pengarahnya dia ada kreativiti yang difikirkan sesuai. Pengarah misalnya untuk penambahbaikan, menambah satu lagi tugas dalam pekeliling tersebut, maka jadilah dua perkara mesti dilaksanakan oleh guru-guru. Walaupun niatnya baik tetapi telah menjadi beban. Oleh itu tidak usah ditokok tambah, jadi kita nak pastikan ada pemantauan, jika kita keluarkan pekeliling perkara tertentu, ikut pekeliling itu, kalau ada idea baru di peringkat pengarah negeri ia tidak harus diberi kebebasan menokok kepada arahan sedia ada sehingga menjadi bebanan. Kementerian juga mesti beri arahan yang tepat dan apabila nak dilaksanakan di peringkat negeri, mesti dilaksanakan berdasarkan arahan.

Utusan Malaysia Online: 16 Mei 2010

Tiada ulasan: