Rabu, 1 Disember 2010

Pemberian ITP berdasarkan gred pegawai perkhidmatan awam

2010/12/01

JABATAN Perkhidmatan Awam (JPA) ingin merujuk kepada aduan oleh ‘Guru PPPLD, Johor’ bertajuk ‘guru kesal tiada imbuhan’ yang disiarkan dalam ruangan ini bertarikh 22 November lalu.

Peraturan mengenai pemberian ITP dan ITKA yang terkini adalah melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2004, ‘Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan’ dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2006 ‘Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai Dalam Kumpulan Sokongan’.

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) adalah imbuhan tetap yang disediakan kerajaan bagi membantu penjawat awam menampung peningkatan kos sara hidup untuk perbelanjaan tertentu seperti kos pengangkutan, pelajaran dan pelbagai barangan serta perkhidmatan.
Pemberian ITP dibuat berdasarkan gred pegawai perkhidmatan awam untuk membantu meringankan bebanan perbelanjaan pegawai terbabit.

ITP kepada kumpulan sokongan ditetapkan dengan satu kadar saja iaitu RM180 sebulan dengan kadar ini dinikmati oleh semua peringkat pegawai dari gred 1 hingga 40. Ini bermakna skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) iaitu DGA29, DGA32, DGA34 dan DGA38 akan menikmati kadar ITP yang sama.

Manakala, bagi ITKA pula, kadar yang ditetapkan ialah RM160 sebulan bagi pegawai gred jawatan DGA29, DGA32 dan DGA34. Kadar ITKA akan meningkat kepada RM220 apabila pegawai dinaikkan pangkat dari gred DGA34 ke DGA38.

Kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa menyemak dan menambah baik pemberian ITP dan ITKA yang diluluskan kepada penjawat awam berdasarkan kemampuan kewangan Kerajaan.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Berita Harian Online: 1 Disember 2010

Tiada ulasan: