Selasa, 9 November 2010

Ibu bapa mahu pelaksanaan KSSR di sekolah diperjelas

2010/11/09

MURID sekolah akan mula bercuti sempena cuti penggal akhir persekolahan pertengahan November ini. Ibu bapa yang prihatin mengenai pendidikan anak mereka sudah tentu akan merancang pelbagai program yang bermanfaat bagi memenuhi cuti yang panjang itu.

Apabila Kementerian Pelajaran mahu menukar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dulu, kami ibu bapa diberi penjelasan beberapa kali oleh pihak sekolah mengenai rasionalnya perubahan itu.

Kami boleh menerima rasionalnya dan membuat persediaan dengan membimbing anak atau menghantar mereka ke pusat tuisyen dan sebagainya.
Bagaimanapun, saya yakin ramai ibu bapa seperti saya yang mempunyai anak yang akan memasuki Tahun Satu pada tahun depan masih kabur mengenai pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang akan menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Saya masih keliru terutamanya mengenai pelaksanaan mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu mulai 2011.

Apabila diajukan kepada pihak sekolah, mereka juga masih kabur kerana tidak ada taklimat yang diberikan, manakala maklumat yang diperoleh mengenai dasar ini hanyalah dari akhbar dan media yang diberikan oleh menteri berkenaan.

Persoalannya, adakah semua murid akan belajar subjek Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu? Adakah semua aliran sekolah akan diwajibkan mematuhi dasar baru ini? Bagaimana pula dengan persediaan guru? Bagaimana pula dengan peralatan bahan bantu mengajar?
Saya rasa persoalan ini perlu penjelasan supaya ibu bapa dapat membuat pilihan dan perancangan untuk pendidikan anak mereka. Saya berharap pihak pengurusan sekolah akan dipanggil oleh jabatan untuk diberi taklimat dengan kadar segera.

Pihak sekolah bolehlah menyebarkan maklumat ini semasa Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah atau semasa Mesyuarat Agung PIBG.

IBNU AZMI,
Besut

Berita harian Online: 9 November 2010

Tiada ulasan: