Selasa, 23 November 2010

MQA sedang akreditasi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ditawar IPGM

2010/11/23
AGENSI Kelayakan Malaysia (MQA) ingin mengucapkan terima kasih atas pandangan daripada Guru Komited, Butterworth, Pulau Pinang, yang disiarkan dalam ruangan ini pada 20 November lalu.

Untuk makluman, MQA setakat ini sudah mengakredit sebanyak 20 ijazah sarjana muda pendidikan atau perguruan yang sebahagiannya ditawarkan oleh Universiti Terbuka Malaysia (OUM) secara kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Maklumat lanjut mengenai program pengajian itu boleh diperoleh di laman web MQA melalui kemudahan carian atas talian di portal Daftar Kelayakan Malaysia (www.mqa.gov.my/mqa).
Pada masa sama, MQA juga sedang dalam peringkat akhir proses penilaian akreditasi untuk semua program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (PISMP) yang dijalankan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di semua kampus seluruh negara.

Penilaian akreditasi itu dijangka selesai penghujung Disember ini.

MQA juga mengambil maklum mengenai kebimbangan disuarakan pengadu berkenaan suasana serta pengajaran dan pembelajaran (P&P) di IPGM yang didakwa berbeza dengan situasi di universiti.

Sebagai makluman, proses penilaian akreditasi dilaksanakan MQA berpandukan Kod Amalan Akreditasi Program tidak hanya mengkhusus kepada program pengajian di peringkat universiti.
Malah, ia boleh disesuaikan dalam menilai pelbagai bidang dan bentuk pengendalian program pengajian tinggi termasuk yang ditawarkan IPGM.

Pihak yang berkenaan boleh mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan perkara ini dengan menghubungi Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa MQA melalui e-mel akreditasi@mqa.gov.my atau telefon: 03-79687002/4057.

ABDUL SAMAN TAIP,
Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa
b.p. Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Berita Harian Online: 23 November 2010

Tiada ulasan: