Khamis, 7 April 2011

MUET ukur kemampuan pelajar sebelum ke universiti

2011/04/07

SAYA merujuk kepada surat 'Pengendali MUET, Kuala Lumpur' bertajuk 'Ujian bahasa Inggeris universiti di Malaysia tidak sesuai diadakan di sekolah' yang disiarkan 2 April lalu dan surat 'Pelajar MUET, Shah Alam' bertajuk 'Ujian MUET wajar diadakan tiga kali setahun' yang disiarkan 4 April lalu.

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) ingin memaklumkan bahawa Malaysian University English Test (MUET) adalah ujian untuk mengukur penguasaan berbahasa Inggeris yang diwajibkan kepada semua calon peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), pelajar matrikulasi, diploma dan prauniversiti yang melanjutkan pelajaran ke ijazah pertama di institusi pengajian tinggi (IPT).

Jadi, tujuan MUET diadakan sebelum kemasukan ke IPT untuk membolehkan pelajar mahir berbahasa Inggeris pada tahap tertentu sebagai persediaan mengikuti pengajian kerana sebahagian besar bahan rujukan dalam bahasa Inggeris.
Pelaksanaan MUET sebelum mengikuti program ijazah pertama juga atas permintaan IPT untuk membuat pemilihan pelajar bagi mengikuti jurusan tertentu yang memerlukan kemahiran berbahasa Inggeris pada tahap tinggi, selain penilaian terhadap kelulusan akademik pelajar.

Dengan demikian, IPT tidak perlu lagi mengadakan kelas bahasa Inggeris bagi pelajarnya dalam jurusan berkenaan.

Pertambahan bilangan ujian MUET daripada dua kepada tiga kali setahun pula dibuat atas permintaan pelajar.

Seperti dinyatakan Pelajar MUET, Shah Alam, pertambahan ini memberikan ruang lebih selesa kepada calon menduduki MUET mengikut masa sesuai dan memberi lebih peluang kepada calon memperbaiki keputusan MUET sebelumnya.
MPM sentiasa mengambil berat kebajikan penjawat MPM dalam mengendali peperiksaan atau ujian, termasuk guru pengawas ujian MUET. MPM sedia maklum mengenai beban tugas dan kekangan masa yang terpaksa ditanggung guru di sekolah.

MPM sentiasa berusaha menyediakan kemudahan dan memperbaiki sistem pengurusan peperiksaan bagi meringankan beban guru yang bertugas sebagai pengawas dan mengambil langkah mengurangkan penggunaan borang untuk tuntutan elaun pengawasan dan perjalanan serta sistem pendaftaran peperiksaan secara online.

KHAWARI IDRIS,
Pegawai Perhubungan Awam
Majlis Peperiksaan Malaysia

Berita Harian Online: 7 April 2011

Tiada ulasan: