Rabu, 29 Julai 2009

Bahasa Malaysia perlu diperkasa pada peringkat sekolah rendah

SAYA amat terkejut kerana banyak pihak bersetuju Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) hendak dihapuskan. Persoalan saya kenapa dan sebab apa? Adakah kita menilai generasi muda kita kepada peperiksaan?

Saya ingin kemukakan cadangan bahawa kertas bahasa Malaysia UPSR ada dua kertas iaitu pemahaman dan penulisan, sedangkan kertas bahasa Inggeris ada kertas 1, 2 dan 3. Persoalan saya di sini, guru yang mengajar bahasa Malaysia terbeban dengan kertas pemahaman dan penulisan.

Saya syorkan kertas pemahaman juga dibahagikan kepada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Berdasarkan pengamatan saya, murid perlu menghafal dan mengenal banyak ayat tetapi kena menjawab 40 soalan saja. Saya fikir tidak logik.

Mengapa saya berkata demikian kerana kertas bahasa Malaysia pemahaman terutama di SJKC dari soalan 1-30 berkaitan pemahaman kata. Bagi soalan 31-40 berkaitan ayat betul dan salah, petikan dan sebagainya.

Saya juga amat hairan kenapa kertas bahasa Melayu penulisan ada satu kertas saja. Sepatutnya kertas itu dibahagikan kepada kertas 1, 2 dan 3. Saya berpandangan murid terbeban membina lima ayat dalam bahagian A kertas penulisan sedangkan markahnya 10. Jadi, bahagian A digantikan dengan kertas 1.

Bagi bahagian B karangan hanya ada tiga tajuk saja dengan markah penuh 30. Saya mencadangkan bahagian B diganti dengan kertas 2 dan bahagian C nilai murni/pengajaran/ amalan baik perlu digantikan dengan kertas 3.

Matlamat pendidikan di Malaysia satu usaha berterusan untuk membangunkan potensi individu secara harmonis dan seimbang berdasarkan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Saya amat memuji usaha dibuat Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) dan mengalu-alukan langkah Kementerian Pelajaran mengembalikan pengajaran sains dan matematik ke dalam bahasa Malaysia.

Cuma saya kurang bersetuju pengajaran Sains dan Matematik di sekolah SJKC dan SJKT dibuat dalam bahasa Ibunda. Ini kerana apabila murid ini menjadi pelajar di sekolah menengah, mereka akan lemah dari segi penguasaan kedua-dua subjek ini.

NORHAIDI MOHD NORDIN,
Ketereh, Kelantan.

Berita Harian Online: 29 Julai 2009

Tiada ulasan: