Selasa, 20 Oktober 2009

Kurikulum perlu sesuai keperluan setempat

SATU perkara yang kita selalu abaikan apabila bercakap tentang kurikulum di Malaysia adalah mengenai kesesuaiannya untuk semua lapisan masyarakat. Maksud saya, keseragaman kurikulum di Malaysia adalah atas andaian bahawa semua masyarakat di Malaysia adalah homogenous. Positifnya keseragaman ini adalah ia dapat melicinkan usaha penilaian dan pengukuran di pelbagai tahap. Maka, peperiksaan berpusat termasuk Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) menjadi wadah pengukuran pencapaian semua lapisan masyarakat. Sebenarnya, kita sedar akan kewujudan perbezaan dalam lapisan masyarakat. Umpamanya masyarakat bandar memiliki sokongan pembelajaran yang tinggi termasuk kemudahan pusat tuisyen serta teknologi maklumat.

Ia berbeza dibandingkan dengan masyarakat luar bandar yang terkebelakang dari sudut itu.

Saya yakin bahawa penggubal kurikulum menyedari perbezaan seperti ini, namun keseragaman kurikulum difikirkan perlu demi mencapai matlamat satu negara bangsa.

Namun, di celah-celah perbahasan ini, ada sekelompok masyarakat yang sejak merdeka diperhatikan kurang mampu bersaing di peringkat kebangsaan iaitu kelompok pribumi. Kumpulan ini majoritinya tinggal di pedalaman Sabah, Sarawak, Pahang, Kelantan dan beberapa bahagian di negeri lain.

Pengalaman sebagai guru mengajar murid berketurunan Jakun telah mendorong saya untuk mengutarakan idea ini kerana saya dapati mereka ini sebenarnya mempunyai prioriti yang berbeza.

Keperluan utama bagi kumpulan pribumi seperti ini adalah makanan. Seperti kata ahli psikologi Maslow bahawa setiap masyarakat bermula daripada keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal seterusnya kepada tahap kepuasan diri. Maka ilmu yang amat tinggi nilai kepada mereka adalah ilmu yang mampu mengubah nasib hidup mereka. Ini kerana tujuan pendidikan dalam erti kata mudah adalah untuk membangunkan masyarakat bertamadun.

Ketamadunan itu bermula daripada pembelajaran ilmu untuk diamalkan. Maka dalam konteks masyarakat pribumi, ilmu yang dipelajari hendaklah berupaya membangunkan mereka.

Sejarah pendidikan di Tanah Melayu era Inggeris mengajar kita bahawa kurikulum sekolah digubal dengan mengambil kira keperluan setempat.

Umpamanya, ilmu pendidikan yang diajar di Maktab Perguruan Sultan Idris pada zaman itu berkisar kepada kemahiran memasak, anyaman dan ilmu pertanian.

Biarpun ada sarjana Melayu yang melihatnya sebagai satu cara untuk menghalang kemajuan orang Melayu tetapi positifnya ia berupaya menjadikan pendidikan itu lebih hampir dengan masyarakat pada waktu itu.

Melihat kepada keadaan hari ini, para pelajar yang gagal dalam SPM dan berhasrat untuk meneruskan kehidupan di desa, mereka terpaksa mencari ilmu dan kemahiran lain demi survival.

Hanya sedikit ilmu yang dipelajari itu dapat digunakan untuk kehidupan desa seperti ilmu matematik dan bahasa. Ilmu lain yang dipelajari seolah-olah sukar untuk diaplikasi dalam kehidupan harian.

Idea kurikulum yang sejajar dengan keperluan setempat bukan suatu yang asing. Ia mempunyai kaitan rapat dengan ekonomi yang digerakkan oleh pasaran (market-driven). Di Jerman dan Perancis umpamanya, kursus kejuruteraan lebih menjurus kepada kemahiran serta praktikal berbanding teori. Lantaran itulah, kursus kejuruteraan yang dijalankan di negara terbabit lebih bercorak melahirkan juruteknologi berbanding jurutera. Respons kepada perubahan inilah yang melahirkan banyak kursus ijazah teknologi mula ditawarkan oleh banyak institusi pengajian tinggi di Malaysia.

Hujah-hujah ini adalah justifikasi kepada wajarnya aspek keperluan setempat diambil kira dalam menggubal kurikulum. Maka, saranan Timbalan Menteri Pelajaran agar penggubalan kurikulum khusus Orang Asli dan pribumi hendaklah turut mengambil kira aspek ini.

Saya yakin jika ia diambil kira, sekolah akan menjadi satu institusi ilmu yang hampir dengan masyarakat sekali gus memartabatkan guru sebagai profesional bukan sekadar di sekolah malah melewati sempadan itu.

MOHD. MAHZAN AWANG

Universiti Dundee, United Kingdom

Utusan Malaysia Online: 20 Oktober 2009

Tiada ulasan: