Ahad, 6 September 2009

Maklum Balas Laporan Akhbar The Star (13 Ogos 2009)

RESPONSE TO NEWSPAPER REPORT

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada Laporan Akhbar The STAR dalam ruangan Surat Kepada Pengarang bertarikh 13 Ogos 2009 (HARD TO SWALLOW THE HARD FACTS).

Melalui pendekatan “soft landing”, guru digalakkan mengajar Sains dan Matematik dalam dwibahasa mulai 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah.

Di sekolah Kebangsaan, Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik (PPSM) akan menggunakan bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina), PPSMI akan disampaikan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina, manakala di Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) dalam Bahasa Inggeris dan Tamil. Peperiksaan UPSR akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2016.

Di sekolah Menengah, PPSM dilaksanakan dalam Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris. Sehubungan itu, peperiksaan Sains dan Matematik SPM akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2015.

Memang tidak dapat dinafikan terdapat guru yang mengajar menggunakan dwi bahasa (Bahasa Malaysia dan Inggeris) tetapi aktiviti ini tidak menggambarkan guru tidak boleh berbahasa Inggeris dalam pengajarannya. Guru mengambil kira kesesuaian dan teknik diambilkira. Contohnya guru yang mengajar pelajar yang mempunyai kebolehan rendah atau lembam, guru terpaksa menggunakan dwi bahasa jika tidak, pelajar tidak memahami pengajaran guru tersebut. Bagi kelas yang mempunyai pelajar yang cerdas atau pintar, guru yang mengajar tidak mempunyai masalah menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) di bawah tanggungjawab Lembaga Peperiksaan Malaysia telah merancang dengan teliti langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani ujian atau peperiksaan awam. Antaranya setiap soalan dalam peperiksaan awam telah dibuktikan kesahihannya dari pelbagai sudut. Kementerian juga memberi latihan terhadap pemeriksa kertas peperiksaan awam serta membina dan membekalkan skema jawapan dalam dwi bahasa bagi membantu pemeriksa.

Kementerian Pelajaran di bawah tanggungjawab Lembaga Peperiksaan Malaysia mempunyai penyelesaian tersendiri dalam hal ini. Setiap peperiksaan yang dijalankan disusuli oleh skema jawapan yang lengkap dalam dwi bahasa. Jadi tidak timbul masaalah memeriksa kertas jawapan tersebut.

Setiap kertas jawapan pelajar tidak kira sama ada dalam Bahasa Melayu atau Inggeris akan dihantar ke pusat pemeriksaan yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh pihak Kementerian. Kertas tersebut akan diperiksa oleh pemeriksa yang berpengalaman dan sebagai panduan pemeriksa akan dibekalkan dengan skema jawapan dalam dwi bahasa.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3 SEPTEMBER 2009

Tiada ulasan: